Ekonomista, przedsiębiorca, menadżer
i doradca.

DR MAREK IGNOR

Ur. 7.04.1973 r. we Wrocławiu.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Uważam, że szczególną uwagę należy poświęcić spółkom innowacyjnym oraz tym z dużym potencjałem rozwoju, które będą budowały kapitał gospodarczy regionu.
Dr Marek Ignor

O mnie

Pomysłodawca i inicjator programów wspierania przedsiębiorczości, doskonale znający problematykę sektora MŚP.

Doświadczony menadżer, doradca, inwestor i przedsiębiorca. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu firm i instytucji. Od wielu lat doradza małym i średnim firmom. Ostatnie lata poświecił na zbudowanie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Aktualnie jako Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju koordynuje prace Stowarzyszenia, które skupia Regionalne Fundusze Rozwoju wspierając ich działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce.

Media & Wypowiedzi

Przede wszystkim możliwości!

„(…) Generalnie w Polsce i Europie odchodzi się od finansowania bezzwrotnego na korzyść finansowania zwrotnego. Niestety niektórzy zapominają, że dotacja nie zwalnia z rzetelnej kalkulacji rentowności i wymogu realizacji planów komercyjnych, a jedynie koncentrują się na kalkulacji wydatków i realizacji wskaźników projektowych – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.”

MamBiznes

22.02.2019

„(…) Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy pożyczki ze środków post-JEREMIE, które wciąż budzą duże zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw. (…) Szczególną uwagę poświęcimy innowacyjnym spółkom, które będą budowały potencjał gospodarczy regionu – zaznacza Marek Ignor, prezes DFR.”

Puls Biznesu

11.09.2018

„(…) Uważam, że szczególną uwagę należy poświęcić spółkom innowacyjnym oraz tym z dużym potencjałem rozwoju, które będą budowały kapitał gospodarczy regionu. Jako partner publiczny chcemy wypełniać olbrzymią lukę kapitałową. Opierając się na danych IBS z 2013 roku, luka finansowa chociażby na rynku innowacji na terenie Dolnego Śląska wynosi blisko 1 mld zł – mówi Marek Ignor prezes DFR.”

Gazeta Wyborcza

10.09.2018

„(…) Fundusz istnieje od 2012 r., gdy powstała spółka pośrednicząca w udzielaniu pożyczek dla MSP w ramach JEREMIE. W 2016 r. zarząd województwa zdecydował o kontynuowaniu wsparcia przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych. DFR organizuje programy wsparcia w postaci finansowych instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe – informuje Marek Ignor, prezes DFR.”

Puls Biznesu

04-03-2018

„(…) Nasza misja? Przekształcać mikro w małe, małe w średnie, średnie przedsiębiorstwa w duże. To oczywiście w wielkim skrócie. Żaden biznes nie może rozwijać się bez kapitału. I właśnie tym zajmuje się Dolnośląski Fundusz Rozwoju – tłumaczy Marek Ignor, prezes Funduszu. System dystrybucji środków oparty jest na sieci certyfikowanych Regionalnych Pośredników Finansowych, którzy mają pomagać firmom, chociażby w wypełnianiu wniosków pożyczkowych. Finansowanie ma być proste, przejrzyste i bez ukrytych kosztów.”

Money.pl

05.01.2018

Zapraszam do kontaktu

wiadomość/email

Napisz

Idee & pomysły

Chcesz mnie zainteresować jakimś pomysłem?

Napisz do mnie wiadomość na Linkedin